Những nhà giáo đi B

(Baonghean) - Tính từ ngày 22/5/1961 đến ngày 10/12/1974 - ngày mà “đoàn nhà giáo miền Bắc đi B” lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam đánh Mỹ, có tất cả 31 đoàn với 2.752 nhà giáo. Trong số đó, theo thống kê chưa đầy đủ, có gần 200 nhà giáo Nghệ An,… 
Quỳnh Lưu: Gặp mặt cựu giáo chức đi B

Quỳnh Lưu: Gặp mặt cựu giáo chức đi B

Sáng 30/4 tại Hội trường Phòng GD & ĐT Quỳnh Lưu, Công đoàn ngành Giáo dục phối hợp với Hội cựu giáo chức Quỳnh Lưu đã tổ chức Gặp mặt các cựu nhà giáo đi B (tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam trước 30/4/1975) và thân nhân các nhà giáo đi B đã mất.
https://d5.hadarone.com/vast3?plm=1762