Vỗ béo 'đầu cơ nghiệp' để xuất khẩu

Vỗ béo 'đầu cơ nghiệp' để xuất khẩu

(Baonghean.vn) - Con trâu đúng nghĩa “đầu cơ nghiệp” được bà con nông dân ở nhiều vùng huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) chuyển sang nuôi theo hướng hàng hóa xuất khẩu, đem lại giá trị kinh tế cao.