Độc đáo lễ chuộc hồn của người Thái Nghệ An

Độc đáo lễ chuộc hồn của người Thái Nghệ An

(Baonghean.vn) - Theo phong tục của đồng bào dân tộc Thái (Hàng Tổng) ở miền tây xứ Nghệ, người chết sẽ có 4 hồn ma chính: 1 hồn về với tổ tiên,  1 hồn lên trời, 1 hồn ở trong nghĩa trang và 1 hồn đang còn thất lạc, hồn ma này đã bị bắt ở trại giam trong nhà tù có 9 ngục trên thiên đình. Vì vậy trong vòng 1-3 năm tính từ ngày có người chết, gia đình phải làm lễ “Páng chuộc” để chuộc hồn đang bị bắt giam ở nhà tù Thiên đình về thờ tại gia đình.