Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

(Baonghean.vn) - Từ khi ra đời đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, vững mạnh về mọi mặt, trở thành lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, là tiếng nói trách nhiệm, tâm huyết của Nhân dân đối với sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Không để xảy ra độ trễ trong thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Không để xảy ra độ trễ trong thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ngành cần tham mưu sớm và bắt tay cụ thể hóa, thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm đã được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII vừa qua, không để xảy ra độ trễ.
Tài liệu quý trong sinh hoạt chi bộ ở Thị xã Hoàng Mai

Tài liệu quý trong sinh hoạt chi bộ ở Thị xã Hoàng Mai

(Baonghean) - Từ quý 1/2017, thị xã Hoàng Mai có 100% tổ chức cơ sở đảng có báo, tạp chí của Đảng. Đây là đơn vị thứ hai của tỉnh hoàn thành xuất sắc việc thực hiện Chỉ thị 11 CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát hành và sử dụng báo, tạp chí của Đảng năm 2017.