Chủ tịch nước Trần Đại Quang: 'Chủ trương một, biện pháp phải mười'

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: 'Chủ trương một, biện pháp phải mười'

(Baonghean) - Chia vui và chúc mừng những thành tựu quan trọng tạo đà cho những bước phát triển trong thời gian tới của Nghệ An, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá, tỉnh đã xác định được thế mạnh, đặc thù, khó khăn; từ đó lựa chọn hướng đi, bước đi phù hợp và xác định mục tiêu có hướng khả thi cao nhất.