Làm sao để phân cấp, giao quyền rõ hơn

Làm sao để phân cấp, giao quyền rõ hơn

Đây là một trong những nội dung định hướng của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị thảo luận về Dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch.