Bia - Rượu: Thứ nào độc hơn?

Bia - Rượu: Thứ nào độc hơn?

Nhiều người sợ rượu có nồng độ cồn cao nên chuyển sang uống bia vì cho rằng đồ uống này tốt cho sức khỏe, không hại gan.