Bà Thái Hương lọt top 20 nữ doanh nhân ảnh hưởng nhất Việt Nam 2017

Bà Thái Hương lọt top 20 nữ doanh nhân ảnh hưởng nhất Việt Nam 2017

Forbes Việt Nam cho biết, việc xếp hạng nhân vật sử dụng các tiêu chí: ảnh hưởng tài chính, tầm ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng tích cực, mức độ xuất hiện trên truyền thông. Đây là phương pháp đánh giá được Forbes sử dụng cho danh sách “Phụ nữ quyền lực thế giới” hằng năm, có điều chỉnh phù hợp với hoàn cảnh và môi trường Việt Nam.