Phim tài liệu về Bức Tường và Trần Lập sắp ra rạp

Phim tài liệu về Bức Tường và Trần Lập sắp ra rạp

Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương vừa hoàn thành bộ phim tài liệu “Chuyện ngày hôm qua”, độ dài 75 phút nhằm tiếp lửa cho những người nghệ sĩ chân chính của ban nhạc Bức Tường trên con đường âm nhạc, đồng thời tưởng nhớ tới nghệ sĩ Trần Lập - thủ lĩnh của họ.