Thực hiện tốt công tác trồng rừng thay thế

Thực hiện tốt công tác trồng rừng thay thế

(Baonghean.vn) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Hội đồng quản lý Quỹ , Sở Nông nghiệp & PTNT, cùng với sự nỗ lực của Quỹ Bảo vệ & Phát triển rừng tỉnh, các cơ quan, ban ngành, địa phương đối với công tác, trồng, chăm sóc rừng thay thế từ nguồn kinh phí chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, nên năm 2018 đạt kết quả tốt .
Thực hiện hiệu quả chương trình trồng rừng thay thế

Thực hiện hiệu quả chương trình trồng rừng thay thế

(Baonghean) - Để bù đắp diện tích rừng phải chuyển đổi sang mục đích khác phục vụ xây dựng các dự án thủy điện, thủy lợi… tỉnh Nghệ An tổ chức thực hiện trồng rừng thay thế bằng nguồn kinh phí thu từ các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng. Với sự nỗ lực của các cấp, ngành liên quan, của chủ rừng và người dân, từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã trồng được hơn 4.200 ha rừng thay thế.
Trồng rừng thay thế người dân được hỗ trợ giống keo và phân bón

Trồng rừng thay thế người dân được hỗ trợ giống keo và phân bón

(Baonghean) - Thời gian qua, tỉnh ta đã thu hút nhiều dự án thủy điện, giao thông, thủy lợi, các công trình công cộng... nên đã tiến hành thu hồi rất nhiều diện tích rừng phục vụ cho dự án. Để bù đắp diện tích rừng đó, tỉnh ta triển khai dự án trồng rừng thay thế.