'Mr Bean' li dị vợ trong vòng 65 giây

'Mr Bean' li dị vợ trong vòng 65 giây

Rowan Atkinson - nổi tiếng với vai Mr Bean - đã chính thức ly hôn với người vợ chung sống 24 năm để chạy theo cô bồ trẻ hơn 28 tuổi.