Đèn chạy bằng nước muối

Đèn chạy bằng nước muối

Trong các trường hợp thảm họa khi mà năng lượng khan hiếm, đây sẽ là chiếc đèn khẩn cấp vô cùng hữu ích.