Sống chung với mẹ chồng có thể có phần 2?

Sống chung với mẹ chồng có thể có phần 2?

Biên kịch Đặng Thiếu Ngân nói rằng cô không quyết định được Sống chung với mẹ chồng sẽ có phần 2 hay không. Điều đó phụ thuộc vào khán giả và nhà sản xuất.