Đề xuất 12 nội dung và 6 giải pháp sửa đổi Luật Hợp tác xã năm 2012

Đề xuất 12 nội dung và 6 giải pháp sửa đổi Luật Hợp tác xã năm 2012

(Baonghean.vn) - Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 về đổi mới kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực phi nông nghiệp do Liên minh HTX Viêt Nam tổ chức sáng 7/12 tại Hà Nội.