Người ngoài hành tinh giống cá hơn con người

Người ngoài hành tinh giống cá hơn con người

Các nhà khoa học tin rằng phần lớn thế giới chứa sự sống ngoài vũ trụ được bao phủ hoàn toàn bởi nước, nghĩa là sinh vật sống trên đó nhiều khả năng giống cá hơn con người.
Hy vọng về sự sống ngoài Trái Đất

Hy vọng về sự sống ngoài Trái Đất

Việc phát hiện 7 hành tinh có nhiều đặc điểm giống Trái Đất trong cùng một hệ đã mở ra nhiều hy vọng mới cho các nhà khoa học tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh xanh.