200 cử nhân cử tuyển thất nghiệp - đâu là nguyên nhân

200 cử nhân cử tuyển thất nghiệp - đâu là nguyên nhân

(Baonghean.vn) - Không có chỉ tiêu biên chế là lý do chính được các huyện đưa ra khi nói về nguyên nhân dẫn đến tình trạng sinh viên hệ cử tuyển thất nghiệp. 7 năm qua, 200/439 sinh viên cử tuyển vẫn chưa có việc sau khi tốt nghiệp như cam kết ban đầu.