Mazda CX-8 dần lộ diện

Mazda CX-8 dần lộ diện

Hình ảnh chính thức đầu tiên vừa được công bố cho thấy Mazda CX-8 là sự pha trộn phong cách giữa CX-5 và CX-9...