5 loại táo Tàu bán đầy chợ Việt, chị em dễ nhầm lẫn

5 loại táo Tàu bán đầy chợ Việt, chị em dễ nhầm lẫn

Táo đá, táo mini, táo tàu, táo tẩy, táo cherry là tên 5 loại táo Trung Quốc đang bán ngập chợ Việt Nam thời điểm này. Nếu người tiêu dùng không biết cách phân biệt, rất có thể sẽ chọn mua nhầm các loại táo của Trung Quốc dù không mong muốn.