Hình ảnh chưa từng có ở tâm lụt Quỳnh Lưu

Hình ảnh chưa từng có ở tâm lụt Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Một trong những trận lụt lớn nhất từ trước đến nay đã khiến gần 600 nhà dân ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bị ngập, nhiều làng mạc, khu dân cư bị chia cắt, nhiều diện tích ao cá, đầm tôm mất trắng.