Đừng nhầm tưởng!

Đừng nhầm tưởng!

(Baonghean.vn) - Với việc tỉnh Nghệ An xây dựng Khu Tượng đài V.I.Lenin ở thành phố Vinh, đang có một số luận bàn theo kiểu mượn sự việc để gán ghép, suy diễn, bỉ bôi tổ chức, cá nhân.