Có một Đồng Thành đổi mới!

Có một Đồng Thành đổi mới!

(Baonghean.vn) - Đồng Thành giờ đây đã thực sự chuyển mình, từ một vùng đất cằn cỗi nay đã được thay thế bằng những vườn cam bạt ngàn màu xanh đem lại thu nhập và làm giàu cho người dân nơi đây.