Lòng dân yên thì vận nước tốt

Lòng dân yên thì vận nước tốt

(Baonghean.vn)- Có thể ví, lòng dân là “nhân” mà vận nước là “quả”. Lòng dân đồng thuận thì nước hưng thịnh. Lòng dân yên thì vận nước tốt.