David Cameron - một trong ba thủ tướng Anh tồi tệ nhất

David Cameron - một trong ba thủ tướng Anh tồi tệ nhất

(Baonghean.vn) - Sau tất cả những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ thủ tướng, danh tiếng và vị trí lịch sử của thủ tướng Anh David Cameron dường như sẽ gắn liền với thất bại trong canh bạc Brexit diễn ra hồi tháng 6/2016.