Cảnh báo sử dụng tràn lan thuốc bảo vệ thực vật

Cảnh báo sử dụng tràn lan thuốc bảo vệ thực vật

(Baonghean) - Mỗi năm, Nghệ An sử dụng khoảng trên dưới 300 tấn thuốc BVTV, kéo theo lượng rác thải BVTV tương đương từ 15 - 20 tấn. Thế nhưng, hàng năm lượng rác thải BVTV được thu gom, xử lý an toàn chỉ chiếm một phần rất nhỏ.