Kiểm tra kết quả thực hiện công tác kỹ thuật tại Quân khu 4

Kiểm tra kết quả thực hiện công tác kỹ thuật tại Quân khu 4

(Baonghean.vn) - Ngày 24/8, Trung tướng Lê Quý Đạm – Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật và đoàn công tác của Tổng cục Kỹ thuật đã kiểm tra, nắm tình hình thực hiện công tác kỹ thuật 7 tháng đầu năm 2016, kế hoạch công tác kỹ thuật năm 2017 và chương trình mục tiêu 2016 – 2021 tại Quân khu 4.