Cần nâng cao trách nhiệm trong phê duyệt, thẩm định chủ trương đầu tư

Cần nâng cao trách nhiệm trong phê duyệt, thẩm định chủ trương đầu tư

(Baonghean.vn) - Một số huyện vẫn chưa lập quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng hoặc chưa bổ sung, điều chỉnh kịp thời, dẫn đến việc phân bổ vốn đầu tư chưa gắn kết phát triển kinh tế trọng điểm của địa phương, công trình trọng yếu liên quan đến đời sống dân sinh trên diện rộng.