Đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm: Nhận diện biểu hiện 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' phù hợp

Đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm: Nhận diện biểu hiện 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' phù hợp

(Baonghean) - Cùng với ban hành hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu việc đánh giá, xếp loại phải công tâm, khách quan, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm không phản ánh đúng thực chất.
Cảnh giác với tin độc, luận điệu xuyên tạc

Cảnh giác với tin độc, luận điệu xuyên tạc

(Baonghean) - Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Công tác này đã nhận được sự đồng thuận, cổ vũ nhiệt tình của toàn Đảng, toàn dân.
“Đảng viên thường mà tốt còn uy tín hơn cán bộ hư hỏng“

“Đảng viên thường mà tốt còn uy tín hơn cán bộ hư hỏng“

Đó là nhấn mạnh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ngày 18/12, trong cuộc họp Ban Bí thư Trung ương Đảng cho ý kiến về việc ban hành Chỉ thị của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng.
Công bố quyết định kiểm tra đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Công bố quyết định kiểm tra đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Chiều 2/8, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra số 717 của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng đoàn đã công bố kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.
Chuyển đổi hầu hết các DNNN, đấu tranh chống 'lợi ích nhóm', 'sân sau'

Chuyển đổi hầu hết các DNNN, đấu tranh chống 'lợi ích nhóm', 'sân sau'

Tổng Bí thư yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi hầu hết các DNNN thành DN có cơ cấu sở hữu hỗn hợp; đồng thời kiên quyết đấu tranh và có biện pháp phòng ngừa, khắc phục tình trạng cán bộ lãnh đạo, quản lý DNNN móc ngoặc với cán bộ, công chức Nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân để hình thành "nhóm lợi ích", "sân sau"...
Nghĩa Đàn kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Nghĩa Đàn kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

(Baonghean.vn) - Ngày 2/3, Huyện ủy Nghĩa Đàn tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện 'tự diễn biến', tự chuyển hóa trong nội bộ.
Kỳ Sơn kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Kỳ Sơn kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

(Baonghean.vn) - Ngày 22/7, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện 'tự diễn biến', tự chuyển hóa trong nội bộ.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

(Baonghean.vn) - Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An thông qua 8 nhiệm vụ làm ngay và thường xuyên; 6 nhiệm vụ được làm theo lộ trình để thực Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ vào sáng 14/1. 
Ranh giới mong manh

Ranh giới mong manh

(Baonghean) - Hoài nghi, dao động là một biểu hiện của tự diễn biến, tự chuyển hóa đó, ông ạ. Cho nên tự mình phải hết sức tỉnh táo, cảnh giác đề phòng vì giữa hai thái cực đó là một ranh giới mong manh.
Tải thêm tin