Người không tham gia BHYT sẽ trả chi phí khám chữa bệnh cao hơn

Người không tham gia BHYT sẽ trả chi phí khám chữa bệnh cao hơn

(Baonghean.vn) - Người không tham gia BHYT sẽ trả chi phí khám chữa bệnh cao hơn người có thẻ BHYT từ 30-50% -  Đó là nội dung chính được nêu ra trong cuộc họp nghe, cho ý kiến về dự thảo quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh nhà nước.