Khai thác sử dụng hệ thống thông tin Vinasat tàu biển

Khai thác sử dụng hệ thống thông tin Vinasat tàu biển

(Baonghean.vn) - Lớp tập huấn nhằm kết nối với hệ thống mạng thông tin điện tử các cấp, các ngành phục vụ cho công tác thông tin liên lạc, truyền dẫn thông tin đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ chiến đấu và huấn luyện, diễn tập...
Hành trình tiếp lửa

Hành trình tiếp lửa

(Baonghean) - Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Báo Nghệ An luôn phát huy truyền thống là tờ báo được sinh ra và lớn lên trên cái nôi báo chí cách mạng, là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và diễn đàn của nhân dân Nghệ An, là binh chủng xung kích trên mặt trận chính trị tư tưởng của Đảng.