#thưởng Tết cho người lao động

1 kết quả

Thông tin nổi bật ngày 12/1

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/1

(Baonghean.vn) - Thu ngân sách Nghệ An đạt cao nhất từ trước tới nay; Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư; Lượng kiều hối gửi về giảm 50 triệu USD; Thưởng Tết cho lao động ở Nghệ An: Cao nhất 100 triệu đồng, thấp nhất 100 nghìn đồng… là những thông tin nổi bật ngày 12/1.