Nga và NATO sẽ thảo luận về Ukraine

Nga và NATO sẽ thảo luận về Ukraine

Tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Nga - NATO ở cấp đại sứ trong năm 2017, hai bên sẽ thảo luận về tình hình Ukraine, Afghanistan và công tác phòng ngừa các sự cố quân sự.
Nga - NATO sẽ thảo luận về an ninh châu Âu

Nga - NATO sẽ thảo luận về an ninh châu Âu

Chủ đề trung tâm tại cuộc họp Hội đồng Nga - NATO sẽ là quyết định tiếp tục mở rộng hiện diện quân sự của Khối liên minh ở "cánh phía Đông" và tác động từ đó với an ninh châu Âu, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.