Khai thác chất xám của con em Nghệ An xa quê

Khai thác chất xám của con em Nghệ An xa quê

(Baonghean) - Nghệ An trong tỉnh đã đoàn kết; nếu biết gắn kết với các bộ, ngành Trung ương, và biết khai thác chất xám của con em Nghệ An ngoài tỉnh thì Nghệ An đi lên bền vững.