Nghệ An: Chất lượng thỏa ước lao động tập thể đạt thấp

Nghệ An: Chất lượng thỏa ước lao động tập thể đạt thấp

(Baonghean.vn) - Chiều 21/12, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức tổng kết Nghị quyết 01/NQ-ĐCT của Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về “Đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể” năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.