Thiên thạch lọt qua vành đai vệ tinh Trái Đất

Thiên thạch lọt qua vành đai vệ tinh Trái Đất

Một thiên thạch đường kính ba mét vọt qua Trái Đất ở khoảng cách gần hơn 20 lần so với Mặt Trăng và chỉ được các nhà thiên văn phát hiện 6 tiếng trước khi đi qua điểm gần nhất.