Nghệ An: Nhiều diện tích hè thu khát nước

Nghệ An: Nhiều diện tích hè thu khát nước

(Baonghean.vn) – Vụ hè thu năm nay, kế hoạch gieo cấy vụ hè thu năm nay là 52 nghìn ha lúa. Thế nhưng đến thời điểm này, vẫn còn khoảng 6.000 ha lúa chưa thể sản xuất do thiếu nước ...