Dừng nạo vét sông trên cả nước

Dừng nạo vét sông trên cả nước

Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT dừng cấp phép nạo vét, khơi thông đường thủy nội địa và sẽ giao việc này về cho địa phương gắn với các trách nhiệm cụ thể.