Dự án định canh, định cư "treo dân"

Dự án định canh, định cư "treo dân"

(Baonghean.vn) - Hơn 6 năm trôi qua, dự án làng định canh, định cư Thung Chanh cho 54 hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Thọ Sơn (Anh Sơn) vẫn đang dở dang, một số hạng mục đã hư hỏng. Người dân đang mong mỏi dự án được tiếp tục triển khai để sớm ổn định cuộc sống. 
Làng định canh định cư "đắp chiếu" giữa rừng

Làng định canh định cư "đắp chiếu" giữa rừng

(Baonghean.vn) - Dự án xây dựng làng định canh, định cư cho 54 hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số vùng Thung Chanh (Thọ Sơn - Anh Sơn) được triển khai nhiều năm nay nhưng vẫn ngổn ngang. Hạng mục duy nhất là con đường 3km vào làng cũng đang hư hỏng, xuống cấp trầm trọng.