Nâng đãi ngộ để giữ chân nhà khoa học trẻ

Nâng đãi ngộ để giữ chân nhà khoa học trẻ

Đầu tư, chăm lo phát triển toàn diện thế hệ trẻ, có chế độ đãi ngộ tốt để giữ chân nhà khoa học trẻ… là những vấn đề được bàn luận sôi nổi tại Hội nghị Tiến sĩ trẻ góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng, do T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Đoàn khối các cơ quan T.Ư tổ chức, ngày 19/10.
https://d5.hadarone.com/vast3?plm=1762