Đảm bảo an toàn cho trẻ em khi ngồi trên ô tô

Đảm bảo an toàn cho trẻ em khi ngồi trên ô tô

Chiến dịch hướng đến mục tiêu ngăn chặn thương vong không đáng có ở trẻ nhỏ bằng việc nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của ghế an toàn trẻ em cũng như nhấn mạnh trách nhiệm của cha mẹ trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ khi ngồi trên ô tô.