Nghệ An: Đình chỉ hoạt động 2 trung tâm Anh ngữ

Nghệ An: Đình chỉ hoạt động 2 trung tâm Anh ngữ

(Baonghean.vn) - Đổi mới công tác tổ chức, hoạt động tại các trung tâm ngoại ngữ để đáp ứng tốt hơn công tác dạy và học là một trong những nhiệm vụ được đặt ra tại Hội nghị tổng kết các hoạt động trung tâm tin học, ngoại ngữ do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào sáng ngày 30/3.