Năm 2018 Nghệ An sẽ khởi công nhiều dự án trọng điểm

Năm 2018 Nghệ An sẽ khởi công nhiều dự án trọng điểm

(Baonghean.vn)- Tập trung cao cho các dự án trọng điểm, quyết tâm đưa nhiều dự án đi vào hoạt động, tăng cường cải cách hành chính, đồng hành với nhà đầu tư là tinh thần của cuộc họp sáng 25/12 về rà soát các dự án, đánh giá công tác thu hút đầu tư năm 2017 do UBND tỉnh tổ chức.