Nâng cao hiệu quả truyền đạt thông tin ở cơ sở

Nâng cao hiệu quả truyền đạt thông tin ở cơ sở

(Baonghean.vn) - Sáng 26/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khai mạc lớp tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017 cho đội ngũ lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, Đảng ủy trực thuộc.