Một quyết định đúng đắn của huyện Quỳ Hợp

Một quyết định đúng đắn của huyện Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Vụ việc phá rừng ở xã Bắc Sơn được Báo Nghệ An thông tin tại các bài viết: “Phía sau những vụ phá rừng ở Bắc Sơn (Quỳ Hợp)”; “Vụ hủy hoại rừng ở Bắc Sơn (Quỳ Hợp): Phải tiếp tục làm rõ!”...