8 giải pháp ứng phó với hạn hán vụ xuân 2016

8 giải pháp ứng phó với hạn hán vụ xuân 2016

Baonghean) - Ở Nghệ An vụ xuân là vụ sản xuất chính trong năm với khoảng trên 88.000 ha lúa, 23.000 ha lạc, 17.000 ha ngô, 24.000 ha mía và một số loại cây trồng khác. Tuy nhiên vụ xuân năm nay, hạn hán có nguy cơ đe dọa.
Nguy cơ hạn hán trong sản xuất vụ xuân 2016

Nguy cơ hạn hán trong sản xuất vụ xuân 2016

(Baonghean) - Cả tỉnh đang chuẩn bị sản xuất vụ xuân 2016. Đây là vụ sản xuất chính trong năm với hơn 85.000 ha lúa, trên 12.000 ha ngô, khoảng 22.000 ha lạc, 24.000 ha mía và một số loại cây trồng khác.