Doanh nghiệp nào đủ điều kiện sẽ được gia hạn cho vay ngoại tệ

Doanh nghiệp nào đủ điều kiện sẽ được gia hạn cho vay ngoại tệ

Từ 1/1/2019, NHNN sẽ tiếp tục gia hạn cho vay USD theo dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN. Đây là quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng là người cư trú. Vậy những doanh nghiệp nào đủ điều kiện sẽ được xét duyệt cho vay?
Cho vay ngoại tệ sẽ 'thoáng' hơn

Cho vay ngoại tệ sẽ 'thoáng' hơn

Dự thảo mới nhất được Ngân hàng Nhà nước nới thời gian cho vay ngoại tệ với doanh nghiệp nhập khẩu, còn xuất khẩu thì không bị giới hạn thời gian.
Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về quy định cấm cho vay USD

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về quy định cấm cho vay USD

PV: Thưa ông, hiện các doanh nghiệp đang có nhiều suy nghĩ khác nhau về Thông tư 24 của Ngân hàng Nhà nước, cho rằng từ 31/3/2016, Ngân hàng Nhà nước sẽ cấm vay ngoại tệ từ các Ngân hàng Thương mại. Ông giải thích thế nào về điều này?
Quy định mới về cho vay bằng ngoại tệ

Quy định mới về cho vay bằng ngoại tệ

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 24/2015/TT-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú.