Vi phạm nghiêm trọng của 2 tướng quân đội

Vi phạm nghiêm trọng của 2 tướng quân đội

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân nhiệm kỳ 2010-2015, Thượng tướng Phương Minh Hòa và Trung tướng Nguyễn Văn Thanh là nghiêm trọng.