Sắc mới Tam Quang

Sắc mới Tam Quang

(Baonghean.vn) - Tam Quang (Tương Dương) là xã miền núi đầu tiên của Nghệ An đạt chuẩn NTM. Không tự bằng lòng với những kết quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tam Quang tiếp tục chung sức, đồng lòng nâng “chất” các tiêu chí để xây dựng xã NTM nâng cao...
Sắc diện nông thôn mới Nghệ An

Sắc diện nông thôn mới Nghệ An

(Baonghean.vn) - Một năm qua, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Nghệ An vẫn đạt được nhiều thành quả rất đáng ghi nhận trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới...
Trồng cỏ nuôi thỏ New Zealand cho thu nhập cao ở Quỳnh Lưu

Trồng cỏ nuôi thỏ New Zealand cho thu nhập cao ở Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Thành công với mô hình nuôi thỏ thương phẩm, ông Nguyễn Văn Dũng (xóm 2, Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu) muốn giúp đỡ các hộ dân trên địa bàn nhân rộng, liên kết hỗ trợ nhau về đầu ra sản phẩm nhằm tạo sự chuyển đổi về cơ cấu cây trồng, vật nuôi.