#tái tạo nguồn lợi thủy sản

5 kết quả

Chi cục Thủy sản Nghệ An thả hơn 1 tấn cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Chi cục Thủy sản Nghệ An thả hơn 1 tấn cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

(Baonghean.vn) - Chi cục Thủy sản Nghệ An phối hợp với UBND huyện Quế Phong tổ chức Lễ hội “Tuyên truyền bảo vệ, phát triển nguồn lợi, thả cá giống ra môi trường tự nhiên, thực hiện chương trình tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2019” tại hồ Thủy điện Nhạn Hạc, xã Quang Phong (Quế Phong).