Tâm huyết, trách nhiệm, ban hành quyết sách chính xác, kịp thời cho sự phát triển của tỉnh

Tâm huyết, trách nhiệm, ban hành quyết sách chính xác, kịp thời cho sự phát triển của tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

P.V: Thưa đồng chí, kỳ họp lần thứ 11 là kỳ họp cuối năm 2022, HĐND tỉnh sẽ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, thảo luận, thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác. Với khối lượng công việc lớn và tính chất quan trọng như vậy, đề nghị đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho biết chương trình nghị sự trọng tâm và công tác chuẩn bị cho kỳ họp này?

Đồng chí Nguyễn Nam Đình: Từ đầu năm 2022 đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 6 kỳ họp, bao gồm 1 kỳ họp thường lệ giữa năm và 5 kỳ họp chuyên đề; thảo luận, thông qua 84 nghị quyết và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác.

Tâm huyết, trách nhiệm, ban hành quyết sách chính xác, kịp thời cho sự phát triển của tỉnh ảnh 1

Toàn cảnh kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Để chuẩn bị cho kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nội dung, chương trình kỳ họp. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét 34 báo cáo và thảo luận, thông qua 19 nghị quyết về những nội dung quan trọng sau đây:

Thứ nhất, xem xét, thảo luận các báo cáo, thảo luận, thông qua các nghị quyết về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách và đầu tư công năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, phương án phân bổ ngân sách, dự kiến kế hoạch đầu tư công và kế hoạch nguồn vốn Trung ương thực hiện 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia năm 2023.

Thứ hai, xem xét các báo cáo về kết quả chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và một số báo cáo khác trình kỳ họp; thảo luận 2 báo cáo và thông qua 2 nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh đối với công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An và việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2021.

Tâm huyết, trách nhiệm, ban hành quyết sách chính xác, kịp thời cho sự phát triển của tỉnh ảnh 2

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh khảo sát trực tiếp một số dự án chậm tiến độ. Ảnh tư liệu: Mai Hoa

Thứ ba, thảo luận, thông qua các nghị quyết về một số chính sách bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh; chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

P.V: Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Xin đồng chí cho biết quan điểm, mục tiêu của HĐND tỉnh đối với các nội dung chất vấn tại kỳ họp này?

Đồng chí Nguyễn Nam Đình: Trong quá trình chuẩn bị nội dung chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh nhận được nhiều ý kiến đề xuất của các đại biểu, tổ đại biểu về các nhóm vấn đề mà cử tri, dư luận và Nhân dân quan tâm. Căn cứ tình hình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất lựa chọn 2 nhóm vấn đề để chất vấn đối với các thành viên UBND tỉnh trình kỳ họp. Cụ thể:

- Nhóm vấn đề thứ nhất: Công tác phòng ngừa, khắc phục hậu quả do thiên tai, đặc biệt là ảnh hưởng của lũ, lụt; công tác quản lý, vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trong mùa mưa lũ.

- Nhóm vấn đề thứ hai: Việc bố trí nguồn vốn đối ứng của tỉnh thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tâm huyết, trách nhiệm, ban hành quyết sách chính xác, kịp thời cho sự phát triển của tỉnh ảnh 3

Công tác phòng, chống thiên tai, vận hành thủy điện và các dự án đầu tư, chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ là 2 nhóm vấn đề được chất vấn tại kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh. Ảnh: Tư liệu

Chất vấn và trả lời chất vấn sẽ làm rõ những kết quả đạt được trong thời gian qua; chỉ ra những bất cập, hạn chế, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các quy định, cơ chế, chính sách; phân tích nguyên nhân của những bất cập, hạn chế, vướng mắc; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan; đề ra các giải pháp để khắc phục tồn tại, hạn chế, vướng mắc; ưu tiên nguồn lực để phòng ngừa, hạn chế tối đa hậu quả do thiên tai, mưa, lũ gây ra và ảnh hưởng tiêu cực của việc vận hành các hồ chứa trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả triển khai thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia nói chung và Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 nói riêng.

P.V: Tại kỳ họp này, lần đầu tiên, Thường trực HĐND tỉnh sẽ mời đại diện Thường trực và các Ban của HĐND cấp huyện dự khán phiên thảo luận tại hội trường, phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh có nhắn gửi gì đến các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu khách mời?

Đồng chí Nguyễn Nam Đình: Tại các kỳ họp thường lệ trước đây, Thường trực HĐND tỉnh đã mời đại diện Thường trực HĐND cấp huyện tham dự. Theo đề xuất của Thường trực HĐND cấp huyện tại các hội nghị giao ban cụm, được tổ chức vào tháng 7 năm 2022 và để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, tại kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh sẽ mời thêm lãnh đạo các Ban của HĐND cấp huyện cùng dự khán phiên thảo luận tại hội trường, phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Tâm huyết, trách nhiệm, ban hành quyết sách chính xác, kịp thời cho sự phát triển của tỉnh ảnh 4

Cùng với việc ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức và truyền hình, phát thanh các kỳ họp, việc mở rộng số lượng, phạm vi khách mời của kỳ họp sẽ tăng cường sự kết nối, trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh với Thường trực, các Ban của HĐND cấp huyện; chuyển tải nhiều hơn, kịp thời hơn, chính xác hơn thông tin về hoạt động của HĐND các cấp nói chung và của kỳ họp nói riêng đến với cử tri và Nhân dân.

Tâm huyết, trách nhiệm, ban hành quyết sách chính xác, kịp thời cho sự phát triển của tỉnh ảnh 5

Toàn cảnh trung tâm thành phố Vinh. Ảnh: Sách Nguyễn

Thường trực HĐND tỉnh mong muốn các vị đại biểu HĐND tỉnh và khách mời của kỳ họp nghiên cứu các nội dung trình kỳ họp, tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022; dự báo tình hình thuận lợi, khó khăn để đề ra các mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu cơ bản, quan trọng và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Tin mới

Truyện ngắn: Chảy đi sông ơi

Đọc truyện đêm khuya: Chảy đi sông ơi

(Baonghean.vn) - Chảy đi sông ơi! Một tiếng gọi thiết tha của một tâm hồn đầy trải nghiệm. Đấy là dòng sông hay dòng đời? Chúng ta không thể cầu toàn cuộc sống đẹp như giấc mơ cổ tích cũng như không thể làm cho dòng sông ngừng chảy.
Đức tê liệt vì đình công quy mô lớn nhất trong nhiều thập niên

Đức tê liệt vì đình công quy mô lớn nhất trong nhiều thập niên

(Baonghean.vn) -  Các sân bay, trạm xe, ga tàu… trên khắp nước Đức bị tê liệt vào sáng 27/3, gây gián đoạn cho hàng triệu người ở đầu tuần làm việc. Đây là hệ quả của một trong những cuộc đình công quy mô nhất trong nhiều thập niên, giữa lúc nền kinh tế hàng đầu châu Âu lao đao vì lạm phát.
Những dấu hiệu nhận biết động cơ ôtô đang gặp vấn đề

Những dấu hiệu nhận biết động cơ ô tô đang gặp vấn đề

Một chiếc xe tiêu chuẩn khi vận hành chỉ nên phát ra 3 âm thanh được xét vào diện an toàn, đó là tiếng nổ của động cơ, tiếng còi và tiếng hệ thống loa giải trí. Còn lại những tiếng động bất thường khác đều được quy vào diện cảnh báo và cần được chủ xe đặc biệt lưu ý có thể là lỗi động cơ ôtô .
Nhận diện U19 Sông Lam Nghệ An ở mùa giải 2023

Nhận diện U19 Sông Lam Nghệ An ở mùa giải 2023

(Baonghean.vn) - Lực lượng của U19 Sông Lam Nghệ An năm nay có sự ghép nối của 3 lứa tuổi và họ chỉ có một thời gian ngắn để hòa nhập cùng nhau. Tuy nhiên, qua trận đấu mở màn Giải U19 Quốc gia 2023, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh đã mang đến những điểm sáng đáng để chờ đợi.