Tân Kỳ phấn đấu đạt 1.000 ha lúa chất lượng cao

(Baonghean.vn) – Huyện Tân Kỳ đang triển khai đề án đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2016- 2020. Theo đó xây dựng 1.000 ha lúa chất lượng cao,  phấn đấu đến năm 2020 có 90% diện tích trồng lúa được sử dụng các giống mới, 100% diện tích mía giống mới.

Thâm canh lúa sản xuất theo phương pháp cải tiến SRI ở Tân Kỳ

Các giống lúa được chú trọng là Thái Xuyên 111, Thiên ưu 8, SL9, Hương Thơm 1, Bắc Thơm 9..., giống mía mới không bị bệnh chồi cỏ, độ đường cao nhằm  đạt năng suất bình quân mỗi ha là 80 tấn năm.....

Cùng với việc đưa vào gieo trồng các giống mới cho năng suất cao, UBND huyện Tân Kỳ khuyến khích bà con đẩy mạnh việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất từ khâu làm đất đến thu hoạch; Lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây trồng, nhất là trên 100 ha diện tích cây cam. Phát triển đàn bò theo hướng Sind hóa với mục tiêu đến năm 2020 đạt 80% tổng đàn bò được lai tạo. Tăng số lượng, quy mô hộ gia đình cũng như trang trại chăn nuôi bò sữa với tổng đàn 2.000 con vào năm 2020. Khuyến khích các hộ dân phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại nhằm tạo ra nguồn thực phẩm hàng hóa, nâng cao hiệu quả, giá trị kinh tế.

Hiện nay, huyện Tân Kỳ đã có 77 trang trại và 471 gia trại chăn nuôi.

                                                                                                 Cẩm Tú

                                                                                              Đài Tân Kỳ